Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΤΕΦΑΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 2020 

(ΜΈΧΡΙ  ΠΑΡ 29/5/2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 (ΜΕΧΡΙ 12/6/2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020

(ΜΕΧΡΙ 5/6/2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2020

(ΜΕΧΡΙ ΚΥΡ 24/5/2020)

 
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ  https://www.asei-assy.mil.gr/

 

ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΔΩ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ https://sxolesls.hcg.gr/

 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ