ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΣΟΥΡΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ α1' γυμ α2' γυμ β' γυμ γ'  γυμ Α1 ΛΥΚ Α2 ΛΥΚ Β  ΛΥΚ Γ ΛΥΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ   ΓΛΩ ΑΡΧ ΕΛ ΓΛΩ ΑΡΧ ΕΛ ΓΛΩ ΕΛΕΝΗ ΕΚΦ ΕΚΘ ΛΟΓΟΤ ΕΚΦ ΕΚΘ ΛΟΓΟΤ ΑΡΧ ΙΣΤ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ     ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΔΗΜΟΥ           ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΩ ΛΟΓΟΤ ΙΣΤ
ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΥΣ ΚΕΙΜ ΟΔΥΣ ΚΕΙΜ ΙΛΙΑΔ ΚΕΙΜ ΓΛΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ    
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΗΜΑ ΑΡΧ ΕΛ ΓΛΩ ΓΛΩ ΑΡΧ ΕΛ ΓΛΩ         ΑΡΧ ΠΡΟΣ ΓΛ ΛΟΓ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΣΤ ΙΣΤ ΓΛΩ ΛΟΓ   ΑΡΧΑΙΑ      
ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟ ΒΙΟ ΓΕΩΓΡ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ
ΞΥΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     ΒΙΟ ΓΕΩΓΡ ΧΗΜ ΦΥΣ   ΧΗΜ ΦΥΣ   ΧΗΜ ΦΥΣ ΧΗΜ ΘΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΑΛΛ ΓΑΛΛ ΓΑΛΛ ΓΑΛΛ ΓΑΛΛ ΓΑΛΛ ΓΑΛΛ  
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΡΜ ΓΕΡΜ     ΓΕΡΜ ΓΕΡΜ    
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑΣ ΓΕΩΓΡ ΦΥΣ ΦΥΣ   ΧΗΜ ΦΥΣ   ΧΗΜ ΦΥΣ ΦΥΣ ΘΤ ΦΥΣ ΘΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗΣ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΕΦ ΠΛΗΡ ΕΦ ΠΛΗΡ ΕΑΕΗΥ ΠΛΗΡ ΟΠ
ΜΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓ 1           ΑΓΓ 2 ΑΓΓ 1           ΑΓΓ 2 ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ
  α1' γυμ α2' γυμ β' γυμ γ'  γυμ Α1 ΛΥΚ Α2 ΛΥΚ Β  ΛΥΚ Γ ΛΥΚ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ   ΚΠΑ ΠΠ ΠΠ    
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΠΤΣΙΑ ΤΕΧΝ ΤΕΧΝ ΤΕΧΝ ΤΕΧΝ        
ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΟΥΣ ΜΟΥΣ ΜΟΥΣ ΜΟΥΣ        
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΚΡΗ ΕΝΙΣΧ         ΑΓΓ1            ΑΓΓ2