Ιστορικά...

     Το Γυμνάσιο της Σούρπης  λειτούργησε αρχικά ως ιδιωτικό σχολείο από το 1971 έως το 1977.  

     Από το 1977 και μετά λειτούργησε ως τριτάξιο δημόσιο Γυμνάσιο στο κτίριο Αθ. Δημαρέλου, επί της δημοσίας οδού Σούρπης - Πτελεού. Η μετεγκατάσταση του σχολείου στο σημερινό κτίριο που βρίσκεται στο χώρο επάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου έγινε το 1987. 

      Από το 1993 άρχισαν να λειτουργούν και οι Λυκειακές τάξεις, Α' και Β' Λυκείου, και από το 2003 λειτουργεί και η Γ' τάξη οπότε το σχολείο γίνεται και κέντρο Πανελληνίων Εξετάσεων.

      Σήμερα το μαθητικό δυναμικό είναι πάνω από 100 μαθητές που έρχονται από τη Σούρπη και από τα γειτονικά Δημοτικά Διαμερίσματα (Αμαλιάπολη, Αγία Τριάδα, Δρυμώνα, Άγιο Ιωάννη).